Landelijk vastgoed, agrarisch makelaar en rentmeester ; Ariën van Drie aan het woord.

Landelijk vastgoed, agrarische makelaardij, rentmeesterij, het vraagt om specialistische kennis. Ariën van Drie, registermakelaar-taxateur in landelijk vastgoed én rentmeester, vertelt over zijn werkzaamheden in het buitengebied. “De diversiteit aan mensen en de bijzondere plekken waar ik kom, maken mijn werk heel erg leuk en gevarieerd.”

Tekst | Margrit Verhoef Fotografie | Gerald van Drie, Antoinette Thunnissen

Het buitengebied van de Veluwe, het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug, het is jouw werkgebied.  Hoe ben je daarin terecht gekomen? “Drieklomp Makelaars en Rentmeesters is van oorsprong een familiebedrijf, ruim 30 jaar geleden door mijn ouders op de Veluwe gestart, waarbij mijn moeder begon met de woningmakelaardij en mijn vader met de agrarische makelaardij. In de loop der jaren veranderde het buitengebied. Veel boeren stopten met hun bedrijf en er was een groeiende vraag naar ‘landelijk’ wonen, bijvoorbeeld bij mensen uit de Randstad die op zoek waren naar een woonboerderij of landhuis. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met vijf kantoren verspreid over een groot deel van het land en zien we dat woningmakelaardij, agrarische makelaardij, landelijk vastgoed en rentmeesterij steeds meer met elkaar vervlochten zijn geraakt. Het buitengebied vraagt om specialistische kennis en alle kennis die daarvoor nodig is, hebben wij in huis.”

Je noemt rentmeesterij. Wat houdt dat heden ten dage in?  “De traditionele functie van een rentmeester is het beheer van een landgoed of kasteel met bijbehorende landerijen. En hoewel dit nog steeds gebeurt, zie je ook dat de adviespraktijk van rentmeesters duidelijke veranderingen heeft ondergaan en meegaat met de tijd. Heel lang geleden was een rentmeester vaak in dienst van een grootgrondbezitter, woonde hij soms ook op het landgoed en zorgde hij ervoor dat de boeren tijdig hun pacht betaalden en de gebouwen op het landgoed werden onderhouden. Hij was als het ware de schakel tussen de landgoedeigenaar en de pachter. Nu zou ik de functie van rentmeester omschrijven als een hoog opgeleide, breed georiënteerde vastgoedadviseur, die – in mijn geval – voornamelijk werkzaam is in het buitengebied. Tot mijn werkzaamheden behoren onder meer bemiddeling bij aan- en verkoop van landelijk en agrarisch vastgoed, (erf)pachtkwesties, advisering op het gebied van onteigeningszaken, beheer van vastgoed, taxaties en advies bij herontwikkeling van agrarisch vastgoed naar landgoederen of andere doeleinden.”
Kun je dit aan de hand van een voorbeeld of voorbeelden nog concreter maken.
“Ja, soms moet je als rentmeester bemiddelen tussen een grondeigenaar en een pachter. De eigenaar wil bijvoorbeeld zijn grond verkopen, maar heeft er nog één of meerdere pachters op zitten. Een pachter heeft doorgaans het eerste recht van koop en dus moet hij de grond als eerste aangeboden krijgen. De vraag is hoeveel de pachter ervoor wil betalen. Dat betekent dat je op zoek moet gaan naar een reële waarde (in verpachte staat), een waarde waarvan de verpachter zegt: daar kan ik mee uit de voeten, maar ook een waarde waarvan de pachter zegt: daar kan ik mee verder. Als de pachter het niet koopt, kun je het wel aan een derde verkopen, maar de pachter blijft zitten waar hij zit. Hij heeft nou eenmaal bepaalde rechten, zeker bij al heel lang lopende pachtcontracten. Grond met pachters erop verkopen drukt de waarde en hoever het de waarde drukt, dat kun je niet altijd uit een boekje halen. Het is dan altijd een uitdaging om in dat spanningsveld er in goed minnelijk overleg uit te komen.”

Verder lezen? U leest het complete interview met Ariën van Drie in het najaarsmagazine op pag.124. Klik hier om het magazine te downloaden!

 

U kunt niet (meer) reageren.