Verlagen eigen woning forfait 2018 en overig financieel nieuws

Verlagen eigen woning forfait

Het eigen woning forfait (EWF) wordt volgend jaar voor de meeste woningen verlaagd van 0,75% naar 0,70%. Dit als een gevolg van de gestegen prijzen voor woningen en de gestegen huren. Het EWF is het bedrag dat iedere woning eigenaar bij het inkomen moet tellen en is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning. Mensen zonder aftrek van hypotheekrente hebben nu nog geen EWF, maar dit wordt vanaf 2019 over een periode van 30 jaar afgeschaft.

(bron Q Nieuws kwartaaltips van Schuiteman Accountants & Adviseurs december 2017)

 

Vakantiegeld en overwerk

Vanaf 1 januari 2018 tellen betalingen voor meerwerk of overwerk ook mee voor de berekening van het vakantiegeld. Dit is vanaf 2018 wettelijk zo geregeld. In een cao kunnen andere afspraken over de grondslag van het vakantiegeld gemaakt worden. Overwerk wordt hierdoor circa 10% duurder (8% vakantiebijslag, verhoogd met circa 20% premies werknemersverzekeringen).

(bron Q Nieuws kwartaaltips van Schuiteman Accountants & Adviseurs december 2017)

 

Fiscale aftrek voor monumentenpanden blijft in 2018

Het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing’ is vorig jaar op verzoek van minister Bussemaker van OCW door de Kamer aangehouden. Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven. Daardoor bleef de fiscale aftrek in 2017 bestaan. Nu is besloten dat de fiscale aftrek ook in 2018 wordt gehandhaafd. De Minister van OCW kondigt wel aan, dat zij in overleg met de veldpartijen wil gaan werken aan een vervangende subidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten. Het is aan het nieuwe kabinet om hierover besluiten te nemen.

(bron OnderhoudNL)

U kunt niet (meer) reageren.