Stijging WOZ-waarde kan voordelig uitpakken

De huizenprijzen zijn flink aan het stijgen en dit heeft ook invloed op de WOZ-waarde. De verhoging van de WOZ-waarde hoeft voor de woningeigenaren echter geen negatief effect te hebben.
WOZ staat voor ‘waarde onroerende zaken’ en geldt voor huizen en bedrijfspanden. Zowel huurders als eigenaren van woningen krijgen de WOZ-waarde toegestuurd. In de brief staat de door de gemeente geschatte waarde van de woning op 1 januari 2017, de peildatum. De WOZ-waarde kan bepalend zijn voor onder meer de waterschapsbelasting, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

WOZ-waarde huurders
Niet alleen woningeigenaren hebben te maken met de WOZ-waarde, maar ook huurders. De maximale huurprijs wordt met de WOZ-waarde bepaald, terwijl woningeigenaren de onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente betalen. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is ook de basis voor het eigenwoningforfait, het bedrag dat de Belastingdienst ziet als inkomsten uit de eigen woning. Woningeigenaren moeten dit bedrag optellen bij hun inkomen op de belastingaangifte. Het eigenwoningforfait is ook een percentage van de WOZ-waarde. Voor de meeste huizen zal in 2017 0,75 procent gelden, het percentage voor woningen met een marktwaarde tussen de 75 duizend en ruim 1 miljoen euro.

Taxaties
Voor veel woningeigenaren is het goed nieuws dat de marktwaarde is gestegen, het betekent echter ook dat er dan meer belasting moet worden betaald. Daarentegen staat een daling van de WOZ-waarde voor mínder belasting betalen, maar in dat geval is de woning dus ook minder waard.
De marktwaarde van woningen wordt door gemeenten geschat op basis van taxaties. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. De schattingen worden niet altijd even realistisch gevonden door zowel huurders als kopers. Sinds 2016 moeten gemeenten de WOZ-waardes openbaar maken op https://www.wozwaardeloket.nl zodat eigenaren en huurders die beter kunnen controleren. De marktwaarde kan lager uitvallen als de gemeente een verkeerde vergelijking heeft getrokken. Er zijn dan ook bureaus die aanbieden om een bezwaar voor de eigenaar in te dienen tegen de beschikking van de WOZ-waarde.
Tussen 2015 en 2016 stegen de WOZ-waardes landelijk met 3,3 procent, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer die toezicht houdt op de taxaties van gemeenten.

1. Lagere WOZ-waarde betekent soms lagere hypotheekrente
Woningeigenaren met een hypotheek zonder NHG, betalen een risico-opslag bovenop hun rente. Die opslag wordt bepaald door de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de de hoogte van de hypotheek. Er gelden verschillende risico-opslagen. Hoe minder je leent ten opzichte van de marktwaarde, hoe kleiner het risico voor de bank. Maar diegene kan ook in een lagere risicoklasse terechtkomen als de marktwaarde is gestegen. Het zou zomaar kunnen dat iemand met de sterk gestegen huizenprijzen van afgelopen tijd, minder risico-opslag hoeft te betalen.
In dat geval kun iemand met de WOZ-beschikking bij de bank aankloppen. Sommige geldverstrekkers nemen genoegen met de WOZ-waarde, terwijl andere het liefst een taxatierapport zien. Geldverstrekkers gaan overigens verschillend om met risico-opslagen. Sommigen trekken vanzelf aan de bel bij klanten als voor hen een lagere risicoklasse geldt, anderen weer niet. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om de risico-opslag tussentijds te veranderen. Dit kan dan alleen als de rentevaste periode afloopt.

2. Verkoop van een woning
Wie een woning gaat verkopen, wil het liefst een WOZ-waarde die zo dicht mogelijk bij de actuele marktwaarde ligt. En daarvan is geen sprake op de WOZ-beschikking die de marktwaarde van een jaar eerder vermeldt. Dit kan een verkeerde indruk wekken bij kopers als zij zich oriënteren op prijs en bijvoorbeeld Wozwaardeloket.nl raadplegen.
Woningeigenaren kunnen dan bezwaar maken tegen de beschikking. Wanneer de eigenaar belt naar het gemeentehuis, kan het zijn dat dit niet voldoende is. Dan is er nog een optie om formeel bezwaar te maken. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking gebeuren.

Bron: Business Insider , www.vastgoedactueel.nl

U kunt niet (meer) reageren.