Tweede kamer wil spoeddebat naar aanleiding van NVM berichtgeving

De NVM heeft tijdens de perspresentatie van de woningmarktcijfers over het derde kwartaal de noodklok geluid over de zorgelijke situatie op de woningmarkt. Daarbij wordt voortgebouwd op de paginagrote advertenties in dagbladen op Prinsjesdag.

De NVM heeft cijfermatig onderbouwd dat de woningmarkt in steeds meer gebieden vastloopt. Het is code rood voor de woningmarkt. Met de huidige, vrijblijvende aanpak, zal het woningtekort de komende jaren steeds verder oplopen. De NVM heeft daarom gepleit voor meer regie op de woningbouwopgave vanuit de Rijksoverheid, door het ontwikkelen van een Nationaal woningbouwplan.

Naar aanleiding van de berichtgeving van de NVM heeft de Tweede Kamer dezelfde dag nog een spoeddebat aangevraagd. Daarmee heeft de NVM het onderwerp letterlijk op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Op 1 november heeft de NVM – samen met de andere betrokken partijen – een overleg met de minister over de voortgang van de Nationale Woonagenda.

 

Bron: NVM

U kunt niet (meer) reageren.