Visie op rente en euro – Rente in 2019 en 2020 nog laag

Wanneer gaat de ECB de rente verhogen?

Zoals verwacht liet de ECB met de rentevergadering van half december de beleidsrentes ongewijzigd. Ook de indicatie van het toekomstige rentebeleid bleef gelijk. Dat betekent dat de rentes ten minste tot en met de zomer van 2019 op het huidige peil zullen blijven; of langer als dat nodig is om de inflatie blijvend richting bijna 2% te krijgen.

Verder heeft de ECB inderdaad haar opkoopprogramma van obligaties per eind 2018 beëindigd. Dat had ze eerder al aangekondigd. Het betreft de netto-aankopen. De ECB blijft echter effecten aankopen met de middelen die beschikbaar komen door aflossingen op eerder aangekochte effecten (herbeleggingen). Daardoor blijft het bruto-bedrag van de opgekochte obligaties gelijk. Over die herbeleggingen heeft de ECB iets meer duidelijkheid verschaft: zij wil daarmee doorgaan tot geruime tijd nadat de ECB begint met renteverhogingen.

Ook heeft de ECB nieuwe projecties voor de groei en inflatie gepresenteerd. (Dat doet ze eens per kwartaal.) De ramingen voor 2019 zijn iets verlaagd. De ECB meent dat de kansen op mee- en tegenvallers elkaar nog steeds ruwweg in evenwicht houden. Maar ECB-president Mario Draghi gaf wel aan dat de ECB minder sterk overtuigd is van de eigen groeiramingen.

De ramingen voor de kerninflatie zijn voor 2019-‘20 verlaagd. Wij verwachten dat de ECB die ramingen verder zal verlagen. Dit omdat er op de arbeidsmarkt nog steeds onbenutte capaciteit is en omdat de bbp-groei de komende jaren waarschijnlijk in de buurt van het trendmatige tempo ligt.

Eerste renteverhoging ECB pas in maart 2020

Wij voorzien daarom dat de ECB de rente dit jaar nog niet verhoogt. We gaan ervan uit dat de beleidsrentes voor het eerst omhoog gaan in maart 2020 en daarna opnieuw in september – beide keren met 10 basispunten.

De Euriborrentes zullen in 2019 in de buurt van hun huidige niveau blijven liggen en in 2020 omhoog kruipen. De drie-maands rente kan eind 2020 in de buurt van 0% uitkomen.

Lange rente in 2019 nog laag – omhoog in 2020

De lange rente is in 2018 per saldo licht gedaald; ook in december nog. De daling had vooral te maken met tegen-vallende macrocijfers. Zo hebben de stemmingsindicatoren in de eurozone vanaf begin 2018 een daling laten zien. Onzeker-heden – door onder meer het handelsconflict – hebben het sentiment gedrukt. En de economische groei is vertraagd.

Omdat de economische groei in de eurozone wat is afgezwakt en omdat de ECB (naar onze verwachting) de rente pas over ruim een jaar verhoogt, zal de lange rente vermoedelijk nog enige tijd rond het huidige niveau blijven bewegen. Het risico op een lagere rente lijkt trouwens toegenomen.
Maar als de markten later in 2019 rekening gaan houden met een renteverhoging door de ECB, zullen de lange rentes wat oplopen. In 2020, als de ECB de rente daadwerkelijk verhoogt, zal deze stijging naar onze verwachting doorzetten.

Euro in 2019 en 2020 geleidelijk wat sterker

De euro is in 2018 per saldo wat verzwakt ten opzichte van de dollar. In de laatste maand van het jaar is de munt echter een fractie sterker geworden.

In 2019 zien we de euro geleidelijk sterker worden. Dit omdat de groei in de VS gaat afzwakken en de Fed de rente waarschijnlijk nog maar één keer zal verhogen. De ECB gaat echter pas (enige tijd) daarna beginnen met verhogingen. De markten zullen daarom incalculeren dat de renteverschillen tussen de VS en de eurozone gaan slinken. De euro zal dan sterker worden. Bij verder afnemende renteverschillen kan deze koersstijging in 2020 aanhouden, alhoewel minder sterk

 

Bron: Economisch Bureau, ABN AMRO

U kunt niet (meer) reageren.